Zurück

Controller Change Messages

MIDI Message

Dec

MSG

Bemerkung

Bank Select MSB

0

BnH 00H mmH

-mm Bank

Bank Select LSB

32

BnH 20H llH

-ll Bank

Modulation Wheel

1

BnH 01H vvH

-vv Modulation depth

Portamento Time

5

BnH 05H mmH

-mm Portamento time

Portamento ON/OFF

65

Bnh 41H vvH

-vv 0-63 = OFF, 64-127 = ON

Portameto Control

84

BnH 54H kkH

-kk Source Note Number

Data Entry MSB

6

BnH 06H mmH

-mm Data Entry MSB

Data Entry LSB

38

BnH 26H llH

-ll Data Entry LSB

Channel Volume

7

BnH 07H vvH

-vv Volume

Pan (Balance)

10

BnH 0AH vvH

-vv Pan: 0 left, 64 center, 127 right

Expression

11

BnH 0BH vvH

-vv Expression

Damper Pedal

64

BnH 40H vvH

-vv 0 = OFF, 127 = ON

Sostenuto ON/OFF

66

BnH 42H vvH

-vv 0-63 = OFF, 64-127 = ON

Soft ON/OFF

67

BnH 43H vvH

-vv 0-63 = OFF, 64-127 = ON

Sound Resonanz

71

BnH 47H vvH

-vv TVF Resonanz

Sound Release Time

72

BnH 48H vvH

-vv TVA Release Time

Sound Attack Time

73

BnH 49H vvH

-vv TVA Attack Time

Sound Brightness

74

BnH 4AH vvH

-vv TVF Cutoff Frequency

Reverb Send Level

91

BnH 5BH vvH

-vv Reverb Level

Chorus Send Level

93

BnH 5DH vvH

-vv Chorus Level

Vibrato Rate (NRPN)

99

98

6

BnH 63H 01H

BnH 62H 08H

BnH 06H mmH

NRPN MSB

NRPN LSB

Data Entry: mm 0-127 (-64 to +63)

Vibrato Depth

99

98

6

BnH 63H 01H

BnH 62H 09H

BnH 06H mmH

NRPN MSB

NRPN LSB

Data Entry: mm 0-127 (-64 to +63)

Vibrato Delay

99

98

6

BnH 63H 01H

BnH 62H 0AH

BnH 06H mmH

NRPN MSB

NRPN LSB

Data Entry: mm 0-127 (-64 to +63)

TVF Cut Off Frequency

99

98

6

BnH 63H 01H

BnH 62H 20H

BnH 06H mmH

NRPN MSB

NRPN LSB

Data Entry: mm 0-127 (-64 to +63)

TVF Resonance

99

98

6

BnH 63H 01H

BnH 62H 21H

BnH 06H mmH

NRPN MSB

NRPN LSB

Data Entry: mm 0-127 (-64 to +63)

TVF/TVA Envelope

Attack Time

99

98

6

BnH 63H 01H

BnH 62H 63H

BnH 06H mmH

NRPN MSB

NRPN LSB

Data Entry: mm 0-127 (-64 to +63)

TVF/TVA Envelope

Decay Time

99

98

6

BnH 63H 01H

BnH 62H 64H

BnH 06H mmH

NRPN MSB

NRPN LSB

Data Entry: mm 0-127 (-64 to +63)

TVF/TVA Envelope

Release Time

99

98

6

BnH 63H 01H

BnH 62H 66H

BnH 06H mmH

NRPN MSB

NRPN LSB

Data Entry: mm 0-127 (-64 to +63)

Pitch Bend Sensivity

101

100

6

BnH 65H 00H

BnH 64H 00H

BnH 06H mmH

RPN MSB

RPN LSB

Data Entry: mm 00H-18H (0-24)

Master Fine Tuning

101

100

6

38

BnH 65H 00H

BnH 64H 01H

BnH 06H mmH

BnH 26H llH

RPN MSB

RPN LSB

Data Entry: mm 00H-40H

Data Entry: ll 00H-7F (+-100%)

Master Coarse Tuning

101

100

6

BnH 65H 00H

BnH 64H 02H

BnH 06H mmH

RPN MSB

RPN LSB

Data Entry: mm 00H-40H

RPN Null

101

100

BnH 65H 7FH

BnH 64H 7FH

RPN MSB

RPN LSB

-n = Channel No. 0-F (0-15)

 

Channel Messages

MIDI Message

Dec

MSG

Bemerkung

Program Change

 

CnH ppH

-pp Program-No

Channel Pressure

 

DnH vvH

-vv Pressure Value (00H-7FH)

Pitch Bend Change

 

EnH llH mmH

-ll LSB, mmH MSB

All Sound OFF

 

BnH 78H 00H

 

Reset All Controller

 

BnH 79H 00H

Reset Controller to default

All Note Off

 

BnH 7BH 00H

 

Omni Mode Off

 

BnH 7CH 00H

 

Omni Mode On

 

BnH 7DH 00H

 

Mono Mode On

 

BnH 7EH vvH

-vv Number of Mono Mode Channels (0-10H)

Poly Mode On

 

BnH 7FH vvH

-vv Number of Mono Mode Channels (0-10H)

Note Off

 

8nH kkH vvH

-kk Note, -vv Velocity

Note On

 

9nH kkH vvH

-kk Note, -vv Velocity

Poly Key Pressure

 

AnH kkH vvH

-kk Note, -vv Velocity

-n = Channel No. 0-F (0-15)

General Controller Messages

MIDI Message

Dec

MSG

Bemerkung

DSP 1 Parameter 1

76

BnH 4CH vvH

-vv Effekt (00H-7FH)

DSP 1 Parameter 2

77

BnH 4DH vvH

-vv Effekt (00H-7FH)

DSP 2 Parameter 1

78

BnH 4EH vvH

-vv Effekt (00H-7FH)

DSP 2 Parameter 2

79

BnH 4FH vvH

-vv Effekt (00H-7FH)

DSP 3 Parameter 1

80

BnH 50H vvH

-vv Effekt (00H-7FH)

DSP 3 Parameter 2

81

BnH 51H vvH

-vv Effekt (00H-7FH)

DSP 4 Parameter 1

82

BnH 52H vvH

-vv Effekt (00H-7FH)

DSP 4 Parameter 2

83

BnH 53H vvH

-vv Effekt (00H-7FH)

-n = Channel No. 0-F (0-15)

 

Drawbar Controller Messages

MIDI Message

Dec

MSG

Bemerkung

Drawbar Control

99

100

6

BnH 63H 40H

BnH 62H ffH

BnH 06H mmH

NRPN MSB

NRPN LSB ff = 16' to 1'

Data mm 0-127 Bar Position

 

Drawbar Control LSB (ff)

00H = 16'

05H = 2'

01H = 5 1/3'

06H = 1 3/5'

02H = 8'

07H = 1 1/3'

03H = 4'

08H = 1'

04H = 2 1/3

Bar Position

00H = 0

48H= 5

0FH = 1

56H = 6

1DH =2

64H = 7

2BH = 3

72H = 8

39H = 4

 

Sysex Messages

Set GM F0,7E,7F,09,01,F7

 

Zurück